.
[ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ]

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποτυπώσεις υφιστάμενων κτιρίων και ακινήτων

Σχεδόν σε όλες τις δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνεται και ένα Τοπογραφικό Διάγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39-παρ.1 του Ν.4495/17.

Το γραφείο μας μέσα από την εμπειρία του και τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας κάθε είδους αποτυπώσεις υφιστάμενων κτιρίων και ακινήτων.

Έκτος από την έκδοση οικοδομικών αδειών και την σύναψη συμβολαίων Τοπογραφικά διαγράμματα συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και σε :

  • Κατατμήσεις οικοπέδων , συστάσεις κάθετων ιδιοκτησιών.
  • Δηλώσεις ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
  • Πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων από το Δασαρχείο .
  • Καθορισμούς αιγιαλού και παραλίας.
  • Διορθώσεις Πράξεων Εφαρμογής και Κτηματολογίου.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρτια κατάρτιση των στελεχών μας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αξιοπιστία ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών

.