.
[ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ]

Έχουμε άρτια γνώση τόσο των τεχνικών θεμάτων όσο και της πολεοδομικής νομοθεσίας

Η διόρθωση μιας πράξης εφαρμογής είναι μια διαδικασία αρκετά απαιτητική που απαιτεί άρτια γνώση τόσο των τεχνικών θεμάτων όσο και της πολεοδομικής νομοθεσίας. Το γραφείο μας μπορεί να σας καθοδηγήσει για τα απαραίτητα βήματα της διόρθωσης μιας Πράξης Εφαρμογής και να αναλάβει να διεκπεραιώσει την διαδικασία της διόρθωσης της.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρτια κατάρτιση των στελεχών μας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αξιοπιστία ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών

.