.
[ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ]

Έχοντας άρτια γνώση των διαδικασιών, διεκπεραιώνουμε δηλώσεις στο κτηματολόγιο και διορθώσεις

Έχοντας άρτια γνώση των διαδικασιών που απαιτούνται για την δήλωση ενός ακινήτου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο , το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, τον εντοπισμό του ακινήτου ή την εκπόνηση ενός Τοπογραφικού Διαγράμματος για το ακίνητο σας, προκειμένου να δηλωθεί ορθά και χωρίς λάθη ή παραλήψεις το ακίνητο σας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Επίσης το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο της δήλωσης σας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο καθώς και την διόρθωση τυχόν λαθών που εντοπιστούν. Απαραίτητες εργασίες για την διόρθωση μιας εγγραφής στο Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι η σύνταξη ενός Τοπογραφικού Διαγράμματος και η σύνταξη του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρτια κατάρτιση των στελεχών μας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αξιοπιστία ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών

.