.
[ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ]

Μελέτες Δημοσίων Έργων

Η σωστή μελέτη ενός δημοσίου έργου είναι μια αρκετά απαιτητική διαδικασία που απαιτεί άρτια τεχνική γνώση και κατάρτιση, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί προς όφελος του κοινού συμφέροντος.

Το γραφείο μας διαθέτει μελετητικά πτυχία δημοσίων έργων Β τάξης για τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

  1. Χωροταξικές & ρυθμιστικές  μελέτες
  2. Πολεοδομικές & ρυμοτομικές μελέτες
  3. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών ΄έργων
  4. Στατικές μελέτες
  5. Μελέτες συγκοινωνιακών έργων
  6. Μελέτες λιμενικών έργων
  7. Μελέτες υδραυλικών έργων
  8. Μελέτες Τοπογραφίας
  9. Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες
  10. Περιβαλλοντικές μελέτες
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρτια κατάρτιση των στελεχών μας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αξιοπιστία ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών

.