.
[ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ]

Αναλαμβάνουμε στατικές μελέτες νέων και υφιστάμενων κατασκευών

Σε μια σεισμογενή περιοχή όπως η Ελλάδα ,η ορθή Στατική Μελέτη ενός κτιρίου και η εκτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς μιας κατασκευής είναι εργασίες που απαιτούν προσοχή και δεν μπορούν να αμεληθούν η να παραληφθούν.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την Στατική Μελέτη νέων κατασκευών μέσω των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών οδηγιών για την ορθή μελέτη ενός οικοδομήματος Ευρωκώδικες, ΕΚΩΣ, ΝΕΑΚ. Επίσης αναλαμβάνουμε την Μελέτη υφιστάμενων κατασκευών και την ενίσχυση τους εάν αυτό κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς επεμβάσεων κτιρίων ΚΑΝΕΠΕ και ΚΑΔΕΤ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρτια κατάρτιση των στελεχών μας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αξιοπιστία ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών

.