.
[ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ]

Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων - Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία

Μέσα από αρκετούς νόμους την τελευταία δεκαετία (4014/12, 4178/13 , 4495/17 ) το ελληνικό κράτος έχει δώσει την ευκαιρία σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων να νομιμοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλη την διαδικασία που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων, από την αρχική εκτίμηση του προστίμου, την αποτύπωση του αυθαιρέτου κτίσματος, την σύνταξη του Τοπογραφικού Διαγράμματος και των Αρχιτεκτονικών σχεδίων που απαιτούνται, την εκπόνηση της Μελέτης Στατικής Επάρκειας όπου αυτή απαιτείται.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τις δυνατότητες τακτοποίησης του ακινήτου σας καθώς και να γίνει μια ΔΩΡΕΑΝ αρχική εκτίμηση του προστίμου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρτια κατάρτιση των στελεχών μας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αξιοπιστία ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών

.